ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

               Το Άρθρο (2) του Καταστατικού αναφέρει ανάμεσα στ'  αντικείμενα δραστηριότητας του ΕΜΣΑΑ, την πολιτιστική δράση και την διάδοση της Ελληνικής.

 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

- ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

- ΛΥΣΑΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕ 50 ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

- ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!