ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ "Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ"

Την 5η Μαΐου 2014, ο ΕΜΣΑΑ εγκαινίασε αυτή τη σελίδα, για την ανάρτηση βιβλίων, άνευ πνευματικών δικαιωμάτων.

-  ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ