ΚΥΚΛΟΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

         Γνωρίζουμε στα Μέλη μας και στους φίλους του ΕΜΣΑΑ την έναρξη του Κύκλου Ψαλτικής Εξάσκησης, στο Εντευκτήριο του ΕΜΣΑΑ, από την 21η Μαρτίου 2015.

        Το ιστορικό της οργάνωσης του Κύκλου ανάγεται στη διάθεση κάποιων μελών της παροικίας μας, να εξοικειωθούν πρακτικά αναφορικά με  την Ψαλτική Τέχνη, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν κατά δύναμη στις ψαλτικές ανάγκες των Ιερών Ναών μας.

        Αρχικά αναγγείλαμε σε αγαστή συνεργασία με την ΕΚΑ, η οποία πρόθυμα μας διάθεσε την Αίθουσα Μουσικής "Χρήστος Νεαμονίτης", την οργάνωση του Κύκλου, και τη διεξαγωγή των συναντήσεων στην εν λόγω Αίθουσα, χωρίς όμως να εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών Αιτήσεων συμμετοχής.

        Γι'  αυτό το Δ.Σ. του ΕΜΣΑΑ, αποφάσισε την έναρξη των σχετικών συναντήσεων, στο Εντευκτήριο του ΕΜΣΑΑ, κάθε Σάββατο 5:00 μμ με 7:00 μμ.

        Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν και στα κάτωθι έγγραφα, που αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα του ΕΜΣΑΑ, αλλά και στις σελίδες του Φατσόβιβλου του ΕΜΣΑΑ, καθώς και της προσωπικής του Προέδρου του Δ.Σ.  κου. Σολομωνίδη Μ.

        Συνοπτικά αναφέρεται ότι η εξάσκηση περιλαμβάνει:

        - Ορθή ανάγνωση των Εκκλησιαστικών μας Κειμένων κι ειδικά του Ακάθιστου Ύμνου, της Μ. Εβδομάδας, του Μικρού καθώς και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, και του Μεγάλου Κανόνα του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, αφού ακόμη, κι όσοι δεν κατέχουν το χάρισμα της καλλιφωνίας, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάγνωση των Ιερών Κειμένων της Εκκλησίας μας, ως Αναγνώστες.

        - Ψαλτική εξάσκηση, για όσους έχουν το χάρισμα της καλλιφωνίας, με τη σταδιακή ανάδειξή τους, σε πρακτικούς ψάλτες, και βοηθούς ψάλτες, έχοντας υπόψη, ότι οι τελευταίοι θα καλύπτουν τις απλούστερες ανάγκες της ψαλτικής τάξης (αναφωνήσεις τύπου: Κύριε Ελέησον, Παράσχου Κύριε, Υπεραγία, Δόξα, Και νυν,  κ.τ.λ.).

          Για διευκόλυνση, αποφασίστηκε η ανάρτηση των Ψαλτικών Ασκήσεων, στην αφιερωμένη Ιστοσελίδα του ΕΜΣΑΑ "psalexas.htm", ώστε όσοι συμπάροικοι διαθέτουν κι εκτυπωτή, ή τουλάχιστον Η/Υ να εφοδιάζονται έγκαιρα με τα κείμενα των Ασκήσεων.

   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 

Πρόταση: Επιστολή, που απευθύνθηκε στον Εφημέριο της Ενορίας μας, Πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Κλαδάκη, για την προεργασία οργάνωσης του Κ.Ψ.Ε.

Διάθεση: Επιστολή της ΕΚΑ, με την οποία διατέθηκε η Αίθουσα "Χρήστος Νεαμονίτης".

Αίτηση:  Έντυπο εκδήλωσης της διάθεσης για συμμετοχή  στον Κ.Ψ.Ε.

Δελτίο: Άδεια πρόσβασης στη σχετική Αίθουσα, ή στον χώρο, που θα διατεθεί για τις σχετικές συναντήσεις.

Άσκηση 1: Γενική Εισαγωγή.

Άσκηση 2:  Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Ακάθιστου Ύμνου.

Άσκηση 3: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Ακάθιστου Ύμνου.

Άσκηση 4: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Μεγάλου Κανόνα του Αγίου Ανδρέα Κρήτης.

Άσκηση 5: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Μεγάλου Κανόνα του Αγίου Ανδρέα Κρήτης.

Άσκηση 6: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Δευτέρας, ο οποίος ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων).

Άσκηση 7: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Δευτέρας, ο οποίος ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων).

Άσκηση 8: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τρίτης, ο οποίος ψάλλεται το βράδυ της Μ. Δευτέρας).

Άσκηση 9: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τρίτης, ο οποίος ψάλλεται το βράδυ της Μ. Δευτέρας).

Άσκηση 10: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τετάρτης, ο οποίος ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τρίτης).

Άσκηση 11: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τετάρτης, ο οποίος ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τρίτης).

Άσκηση 12: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Αγίου Ευχελαίου (η οποία ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τετάρτης).

Άσκηση 13: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Αγίου Ευχελαίου (η οποία ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τετάρτης).

Άσκηση 14: Ανάγνωση των κειμένων της Λειτουργίας της Μ. Πέμπτης (πρωΐ της Μ. Πέμπτης με Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου).

Άσκηση 15: Εξάσκηση στα ψαλτά της Λειτουργίας της Μ. Πέμπτης (Εσπερινός  Μ. Πέμπτης, ο οποίος ψάλλεται το πρωΐ της Μ. Πέμπτης με Λειτουργία Μ. Βασιλείου).

Άσκηση 16: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας των Αχράντων Παθών (Όρθρος Μ. Παρασκευής, ο οποίος ψάλλεται το βράδυ της Μ. Πέμπτης).

Άσκηση 17: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας των Αχράντων Παθών (Όρθρος Μ. Παρασκευής, ο οποίος ψάλλεται το βράδυ της Μ. Πέμπτης).

Άσκηση 18: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών (η οποία ψάλλεται πριν το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής).

Άσκηση 19: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών (η οποία ψάλλεται πριν το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής).

Άσκηση 20: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής (η οποία ψάλλεται μετά απ' τις Μεγάλες Ώρες).

Άσκηση 21: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής (η οποία ψάλλεται μετά απ' τις Μεγάλες Ώρες).

Άσκηση 22: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του  Όρθρου του Μ. Σαββάτου (η οποία ψάλλεται το βράδυ της Μ. Παρασκευής, πριν τα Εγκώμια).

Άσκηση 23: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Όρθρου του Μ. Σαββάτου (η οποία ψάλλεται το βράδυ της Μ. Παρασκευής, πριν τα Εγκώμια).

Άσκηση 24: Ανάγνωση των κειμένων των Εγκωμίων του Επιταφίου (ψάλλονται το βράδυ της Μ. Παρασκευής πριν την Εκφορά του Επιταφίου).

Άσκηση 25: Εξάσκηση στα ψαλτά των Εγκωμίων (ψάλλονται το βράδυ της Μ. Παρασκευής πριν την Εκφορά του Επιταφίου).

Άσκηση 26: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου (η οποία ψάλλεται το πρωΐ του Μ. Σαββάτου).

Άσκηση 27: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου (η οποία ψάλλεται το πρωΐ του Μ. Σαββάτου).

Άσκηση 28: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Όρθρου της Κυριακής του Πάσχα (η οποία ψάλλεται το βράδυ του Μ. Σαββάτου).

Άσκηση 29: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Όρθρου της Κυριακής του Πάσχα (η οποία ψάλλεται το βράδυ του Μ. Σαββάτου).

Άσκηση 30: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα (η οποία ψάλλεται το πρωΐ της Κυριακής του Πάσχα).

Άσκηση 31: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα (η οποία ψάλλεται το πρωΐ της Κυριακής του Πάσχα).

Άσκηση 32: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο (ψάλλεται τον 15Αύγουστο).

Άσκηση 33: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο (ψάλλεται τον 15Αύγουστο).

Άσκηση 34: Ανάγνωση των κειμένων της Ακολουθίας του Μεγ. Παρακ/κού Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο (ψάλλεται τον 15Αύγουστο Τετάρτες και Παρασκευές).

Άσκηση 35: Εξάσκηση στα ψαλτά της Ακολουθίας του Μεγ. Παρακ/κού Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο (ψάλλεται τον 15Αύγουστο Τετάρτες και Παρασκευές).

Άσκηση 36: Ανάγνωση κι Εξάσκηση στα ψαλτά της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου.

Άσκηση 37: Ανάγνωση κι Εξάσκηση στα ψαλτά της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Βασιλείου.

Άσκηση 38: Ανάγνωση κι Εξάσκηση στα ψαλτά της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Γρηγορίου.

Άσκηση 39: Ανάγνωση κι Εξάσκηση στα ψαλτά της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Ιακώβου του Αδελφόθεου.

Άσκηση 40: Ανάγνωση κι Εξάσκηση στα ψαλτά της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Μάρκου.

Άσκηση 41:

 

Σημείωση 1:  Ανάλογα με την αφομοίωση, και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, οι Ασκήσεις μπορούν να συμπτύσσονται, ή να διευρύνονται σε λιγότερες, ή περισσότερες συναντήσεις.

Σημείωση 2:  Κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων αναζητήθηκε κι αναρτήθηκε το Βιβλίο του Άγγελου Βουδούρη "Η Μεγάλη Εβδομάδα" για διευκόλυνση.

Σημείωση 3:  Η Ιστοσελίδα αυτή θα ενημερώνεται τακτικά, και θα ενεργοποιούνται οι υπερσύνδεσμοί της, ανάλογα με την πρόοδο των Ασκήσεων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!