Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάγνωσης της Ορθόδοξης Χριστιανικής Βίβλου

 

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Βίβλος (ΟΧΒ) περιλαμβάνει συνολικά 76 Βιβλία, που γράφτηκαν στην περίοδο μεταξύ 1550 π.Χ. και  120 μ.Χ., κι ανασυγκροτήθηκαν μέσω του Έσδρα (τα Πρωτοκανονικά της Παλαιάς Διαθήκης) μετά τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία (585 - 515 π.Χ.) :

39 Πρωτοκανονικά της Παλαιάς Διαθήκης (αποδεκτά απ' όλα τα Δόγματα)

10 Δευτεροκανονικά της Παλαιάς Διαθήκης (συν Προσθήκες σε 2 Πρωτοκανονικά: Εσθήρ & Δανιήλ)

27 Βιβλία της Καινής Διαθήκης

 Κάποιοι θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν έναν άνετο Κύκλο Μελέτης Αγίας Γραφής, αλλά ο χώρος κι ο χρόνος, που πάντοτε συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κωλύματα, τους προβληματίζουν και τους απομακρύνουν απ' το στόχο τους.

Ο Σύλλογός μας προσπαθώντας να συμβάλλει στην επίλυση του παραπάνω προβληματισμού, οργανώνει Απλουστευμένο Κύκλο Μελέτης Αγίας Γραφής, εβδομαδιαία κάθε Σάββατο 5:00 μμ 7:00 μμ., και μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των 7 ενδιαφερομένων.

Η συμμετοχή θα γίνεται με τη συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου στην Γραμματεία του Συλλόγου μας, κατόπιν τηλεφωνικής συνδιάλεξης στους αριθμούς: 01227753873, 01227753822. Της παρουσίασης θα ηγηθεί αρχικά ο Πρόεδρος του Συλλόγου, μέχρι να εκδηλωθεί η ευλογία της συμμετοχής των Αγίων Πατέρων του Αλεξανδρινού Θρόνου, καθώς και το ευπρόσδεκτο ενδιαφέρον των Θεολόγων της παροικίας μας.

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

-        Ιστορική αναδρομή του εξεταζόμενου Βιβλίου,

-        Ακούσματα της Βίβλου στη Δημοτική των χωρίων, που θα εξετάζονται κατά τη συνάντηση,

-        Ανάλυση των ακουσμάτων,

-        Ελεύθερη συζήτηση των ακουσμάτων, που αναλύθηκαν.

 

Για όσους επιθυμούν την κατ' ιδίαν ενασχόληση, ώστε να αποφύγουν  τον Κύκλο, για προσωπικές ευαισθησίες, αντιπάθειες κι εμπάθειες, προτείνεται αναγνωρίζοντας τις ανθρώπινες αδυναμίες, το ακόλουθο Ημερολόγιο Αναγνωσμάτων,  το οποίο στοχεύει στη μεμονωμένη Ετήσια κάλυψη της ανάγνωσης της Αγίας Γραφής. Επίσης οι ακόλουθοι υπερσύνδεσμοι θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι στην προσέγγιση του σχετικού θέματος:

 http://apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp

 http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/PDhiathiki1.html

 http://www.peripatitis.net

http://metaglottisis.blogspot.com

 http://solomonidis.net/htms/eclgramatia.htm

  

Ημέρα

Ανάγνωσμα

Χωρία

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 1 - 4

106

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 5 - 8

100

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 9 - 12

113

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 13 - 17

106

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 18 - 20

89

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 21 - 23

78

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 24 - 25

101

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 26 - 28

103

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 29 - 31

133

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 32 - 35

112

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 36 - 38

109

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 39 - 41

103

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 42 - 43

72

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 44 - 46

96

 1.  

Γένεση: Κεφάλαια 47 - 50

112

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 1 - 4

100

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 5 - 7

78

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 8 - 10

96

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 11 - 13

83

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 14 - 16

94

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 17 - 20

94

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 21 23

100

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 24 - 27

116

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 28 - 30

127

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 31 - 34

111

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 35 - 37

102

 1.  

Έξοδος: Κεφάλαια 38 - 40

112

 1.  

Λευϊτικό: Κεφάλαια 1 - 4

85

 1.  

Λευϊτικό: Κεφάλαια 5 - 7

87

 1.  

Λευϊτικό: Κεφάλαια 8 - 10

80

 1.  

Λευϊτικό: Κεφάλαια 11 - 13

114

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

3112

 Κάθε πρωτομηνιά θα αναρτάται το Ημερήσιο Πρόγραμμα Αναγνωσμάτων για ενημέρωση.

 

Αλεξανδρινός Κώδικας         Σιναϊτικός Κώδικας           Βατικανός Κώδικας         Καινή Διαθήκη - Nestle 1904

 

 

Ορθόδοξη  Χριστιανική  Βίβλος