ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

               Προσπαθώντας να διαδώσουμε τις γνώσεις, που αποκτήσαμε απ' τα Μαθήματά μας, καθώς και με την Δια Βίου Μάθηση,  αποφασίσαμε ν'  αναρτήσουμε στην Ιστοσελίδα μας, τα παρακάτω Εισαγωγικά  Μαθήματα γι'  Αρχάριους, που επιθυμούν να μάθουν τ'  Αρχαία Αιγυπτιακά στην Ιερογλυφική τους Γραφή. Τα κάτωθι Μαθήματα είναι στην Αγγλική Γλώσσα, καθόσον χρησιμοποιήθηκαν Αγγλικά Εγχειρίδια κατά την διδασκαλία τους.

Οι Κύκλοι Εκμάθησης των Ιερογλυφικών απαρτίζονται από δύο μέχρι και τέσσερα άτομα, κι οι Μαθητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον στοιχειώδη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, αφού θα τον χρησιμοποιούν στην αναπαραγωγή της Ιερογλυφικής Γραφής, και στην επίλυση των Ασκήσεων, που στηρίζονται στις Αρχαίες Αιγυπτιακές Μνημειακές Επιγραφές και Τοιχογραφίες.

Τα Μαθήματα παραδίδονται δύο φορές την εβδομάδα, για ένα δίωρο, κι η ώρα χρεώνεται προς 250 Λ. Αιγ. ανά άτομο.

Αν όλοι οι Μαθητές του Κύκλου είναι Ελληνόφωνες, τότε το Μάθημα μπορεί να γίνει κατά την επιλογή τους στην Ελληνική Γλώσσα αντί την Αγγλική.

 

The following Lessons of the Middle Egyptian Hieroglyphics are in English as during their teaching only English Books have been consulted.

 

Lesson 4

Lesson 3

Lesson 2

Lesson 1

General Introduction

 

Lesson 9

Lesson 8

Lesson 7

Lesson 6

Lesson 5

 

       

Lesson 10

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!