ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ "Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ"

Την 15η Ιανουαρίου 2015, ο ΕΜΣΑΑ εγκαινίασε αυτή τη σελίδα, για να παρουσιάζει τις σχέσεις του, με τα Σωματεία μας στην Αλεξάνδρεια, Κάιρο και ανά την οικουμένη, ως Ηλεκτρονικό Αρχείο Διασωματειακών Σχέσεων κι Επαφών.

ΕΚΑ:

- Συνάντηση του Προέδρου του ΕΜΣΑΑ, με τον Πρόεδρο της ΕΚΑ, κ. Σιόκα, την 7η/2/2015, στον Ι.Ν. του Ευαγγελισμού, στην κηδεία του αείμνηστου, κου. Τσαπάρη, και ενημέρωση του πρώτου, απ' τον δεύτερο, σχετικά με την επιστολή της απόφασης οικονομικής ενίσχυσης του ΕΜΣΑΑ, και την θέσπισή της ως Ετήσια Επιχορήγηση. 

-  Παραλαβή επιστολής της ΕΚΑ στις  9/2/2015, με Α.Π.: 116/32, για προσφορά συμβολικής οικονομικής ενίσχυσης στον ΕΜΣΑΑ, για το έργο που επιτελείται απ' τον  ΕΜΣΑΑ.

- Παραλαβή επιστολής της πρότασης του Δ.Σ. της ΕΚΑ, στις    /3/2015, προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΑΑ, για την ανάληψη καθηκόντων Γενικού Γραμματέα, της Εφορευτικής Επιτροπής των επικείμενων Εκλογών της ΕΚΑ, της 29ης/3/2015.

- Ανακοίνωση των Πρόχειρων και Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων των άνωθι Εκλογών, τα οποία ανακοίνωσε βεβιασμένα το Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, κα. Σπανούδη, τα χαράματα της 30ης/3/2015, απ' την Πρόχειρη και μη επαληθευμένη Καταμέτρηση του Μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής κου. Μάλλη, η οποία σημείωνε απόκλιση, κατά οκτώ ψήφους λιγότερο (ήτοι συνολικά 1333 ψήφους), έναντι 1335 ψήφων, που κατέγραφε επίσης η Πρόχειρη και μη Επαληθευμένη Καταμέτρηση του Μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής κας. Θλιβίτη. Σημειωτέο ότι η Τελική Συμψηφισμένη κι Επαληθευμένη Καταμέτρηση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, κου. Σολομωνίδη Μ., δε σημείωνε καμία απολύτως απόκλιση, καταγράφοντας 1341 ψήφους. Στην Τελική Καταμέτρηση του κου. Σολομωνίδη συναίνεσαν πάραυτα στις 1:10 πμ της 30ης/3/2015, με τις υπογραφές τους ,και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κ.κ. Σπανούδη και Ζουές. Εκ των υστέρων συναίνεσε επίσης στην Τελική Καταμέτρηση του κου. Σολομωνίδη, κι η κα. Θλιβίτη, αφού η Καταμέτρησή της, διέφερε κι απ' του κου. Μάλλη κατά δύο ψήφους λιγότερο, όπως προαναφέρθηκε.                                  

- Δίγλωσση επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΜΣΑΑ, και Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής με ημερομηνία 30/3/2015, προς το Δ.Σ. της ΕΚΑ, με τα Τελικά Συμψηφισμένα κι Επαληθευμένα Αποτελέσματα των Εκλογών, συνοδευμένη από Διαγράμματα Αναπαράστασης της κατανομής των ψήφων (Ραβδοειδές και κυκλοειδές).

- Ανακοίνωση των Τελικών Αποτελεσμάτων των άνωθι Εκλογών, μέσω της Σελίδας του Προέδρου του Δ.Σ. του  ΕΜΣΑΑ στο Φατσόβιβλο την  31η/3/2015,  για αποφυγή της σύγχυσης μεταξύ των Προκαταρκτικών και των Τελικών Αποτελεσμάτων.

- Δημοσίευμα του Προέδρου του Δ.Σ. του  ΕΜΣΑΑ στο Φατσόβιβλο, την 1η/4/2015, με το οποίο επισήμανε κάποια αρνητικά γεγονότα των προειρημένων Εκλογών, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά.

- Λήψη Διαλευκαντικής Επιστολής των μειοψηφισάντων στις εν λόγω Εκλογές, απευθυνόμενη στις 2 Απριλίου 2015, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΑΑ, με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής (όπως αναγράφεται στην λόγω επιστολή), με την οποία ενίστανται  κατά των Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων, εκτοξεύοντας και κατηγορίες προς την Εφορευτική Επιτροπή (μελανή σελίδα, κενά, παραλήψεις, αστοχίες, αδιαφάνεια, εγκληματική αμέλεια, και εσκεμμένη παρέμβαση)!

- Απάντηση στην παραπάνω Διαλευκαντική Επιστολή, απ' τον Πρόεδρο του ΕΜΣΑΑ, στις 17/4/2015, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της ΕΚΑ, και χωρίς την καταφυγή σε ζημιογόνους διαξιφισμούς για τη διασφάλιση του προσωπικού γοήτρου και της επικράτηση του πνεύματος αντιλογίας.

- Πρόσκληση του Πρόεδρου του ΕΜΣΑΑ, στο Γεύμα που οργανώνει στον ΕΝΟΑΑ, στις 15:30 μμ την 21η/4/2015, η ΕΚΑ για να τιμήσει την επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, κ. Καμμένου Π.

 

ΕNOAΑ:

- Παραλαβή επιστολής απ' τον ΕΝΟΑΑ, την  1η/3/2015, για την πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27/32015, κι ώρα 3:00 μμ. Ο Πρόεδρος του ΕΜΣΑΑ  παρουσιάστηκε στις 11:00 πμ της συγκεκριμένης ημερομηνίας, καθόσον η παρουσία του στην προαναφερθείσα ώρα θα εφάπτονταν με την Ιερή Ακολουθία των Χαιρετισμών.

-

Αβερώφειο Γυμνάσιο -Λύκειο:

-

 

 

Τοσιτσαία Πρατσίκειο Δημοτικό Σχολείο: