ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ "Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ"

        

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απ' αριστερά:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΜΣΑΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΩΚΟΣ
1η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 Γεώργιος Μιχαήλ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
15η   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2006 Λορέντζος  Μαρία - Δέσποινα ΜΠΟΝΙΤΣΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 Γεώργιος Παναγιώτης - Φανούριος - Νικόλαος ΔΟΥΓΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ  ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ
28η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996 Γεώργιος Μαρία ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
15η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 Κωνσταντίνος Μιχαήλ ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διάγραμμα Διοικητικής Δομής του Ε.Μ.Σ.Α.Α